hakda
Her kofe haltasynyň aňyrsynda
YPAK kofe sumkasy.

IEST GOWY ÇÖZGÜLLER

Bir gezeklik gaplama çözgütleri

 • Goşmaça sumka görnüşi

  Goşmaça sumka görnüşi

  Siziň saýlamagyňyz üçin köp sanly sumka şekillerimiz bar lat Tekiz aşaky halta, Turýan halta, gapdal gaplanan halta, tekiz halta, formörite şekilli halta.

 • Döwrebap maşynlar

  Döwrebap maşynlar

  Roto-agyrlyk çap ediji maşyn * 3
  Sanly çap ediji maşyn * 1
  Laminasiýa enjamy * 5
  Süýşüriji maşyn * 4
  Torba ýasaýjy maşyn * 19

 • Size BIR-STOP SOLUTIONS berýäris

  Size BIR-STOP SOLUTIONS berýäris

  Özüňizi özüne çekiji grafiki dizaýn taslamalaryny durmuşa geçirmek we ýokary hilli önümlere öwürmek üçin siziň bilen işlemäge taýýardyrys.

 • Müşderileriň sany

  Müşderileriň sany

 • In Engineeringenerçilik topary

  In Engineeringenerçilik topary

 • Satyş topary

  Satyş topary

 • Maşynlaryň sany

  Maşynlaryň sany

Programma ssenariisi

Senagat programmalary

hyzmat_bg1
hyzmat_bg2

Toparymyz

Esasy toparymyz bilen tanyş
Hünärmenler

 • YPAK WISION: Kofe we ​​çaý gaplaýyş haltalary pudagyny iň köp üpjün edijilerden biri bolmaga çalyşýarys. Productokary önümiň hilini we hyzmatyny berk üpjün etmek bilen, müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy gurýarys.

 • Işgärlerimiz üçin iş, girdeji, kär we ykbal bilen sazlaşykly jemgyýet gurmagy maksat edinýäris.Netijede, garyp okuwçylaryň okuwlaryny tamamlamagyna we bilimleriň durmuşyny üýtgetmegine goldaw bermek bilen sosial jogapkärçilikleri alýarys.

team_icon01
team_icon01
 • topar (1)
 • topar (2)

Iň ýokary hilli önüm

Torbamy nädip sazlamaly

Torbalaryňyzy marka etmek, pikiriňizden başlap, fiziki önüme çenli, biz size goldaw berýäris!

index_control_btn1
index_control_btn2
 • pda_cert
 • global
 • fsc_cert
 • ce_cert